Платформа за колаборацију у поступцима јавних набавки

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо  шансу да надокнадимо заостатак и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално мења наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Процес дигитализације побољшава стандард и квалитет живота грађана Србије. Повећава се ефикасност, смањују се трошкови и креира се нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

Платформа за колаборацију у пословима јавних набавки омогућава напредно праћење и мониторинг пословних процеса у поступцима како јавних тако и осталих набавки различитих Наручилаца и државних органа, и омогућава анализу и извештавање на дневном, недељном, месечном нивоу на микро и макро нивоу. Платформа омогућава колаборацију различитих сектора у оквиру интерне организације државних институција, а све са циљем даље оптимизације рада и повећања ефикасности у раду приликом реализације поступака набавки на страни Наручилаца, прецизног извештавања по различитим параметрима и степену искоришћености буџетских средстава у односу на усвојене планове.

Коришћењем платформе за праћење, анализу и колаборацију у поступцима јавних набавки, на нивоу сваког Наручиоца који буде користио платформу постиже се, поред финансијских, временских, оперативних, логистичких и осталих уштеда, већи степен транспарентности, организованости и оптимизације рада у сегменту набавки. Наведена платформа је имплементирана на информационој инфраструктури Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, а свим корисницима портала јавних набавки омогућено је додељивање лиценце за приступ наведеној платформи. Након додељивања лиценце сваки корисник платформе самостално бива задужен за локално прилагођавање исте сопственим потребама и обезбеђује услугу  додатне техничке подршке за локалну интеграцију са сопственим информационим системима.

Пријава за коришћење платформе врши се путем контакт форме  уз навођење теме поруке Колаборациона платформа