Портал еУправа

Дигитализујемо јавну управу

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостатак и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално мења наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Процес дигитализације побољшава стандард и квалитет живота грађана Србије. Повећава се ефикасност, смањују се трошкови и креира се нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

Електронска управа даје могућност државним институцијама да на лак и једноставан начин, својим грађанима и привреди, пружају услуге путем Интернета. То подразумева смањење трошкова, оптималан и ефикасан рад и мање гужве на шалтерима. Садржај, обрасци и процедура за услугу су потпуно у надлежности институција. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу врши обуке и пружа сталну техничку подршку запосленима институција који су овлашћени да генеришу и обрађују услуге.

 

Да би се државна институција укључила у рад на Порталу потребно је да именује једну особу која ће имати овлашћења и одговорност за постављање садржаја, генерисање електронских услуга (формулара) и преузимање поднетих захтева са Портала еУправа.

 

Податке именованих особа потребно је унети у Изјаву о именовању одговорних лица и прихватању услова коришћења Портала. Такође, потребно је електронски попунити табелу у прилогу за добијање квалификованих електронских сертификата неопходних за рад на Порталу.


Орган државне управе, јединице локалне самоуправе, који жели да објављује услуге, јавне расправе, конкурсе на Порталу еУправа, потребно је да попуне електронски образац који је доступан на следећем линку