Временски жиг

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостатак и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално мења наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Процес дигитализације побољшава стандард и квалитет живота грађана Србије. Повећава се ефикасност, смањују се трошкови и креира се нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.


Канцеларија за ИТ и еУправу је успоставила инфраструктуру – RS-GOV TSA – за издавање временских жигова за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије.

Канцеларија је уписана у Регистар Издавалаца временског жига у Републици Србији. Услуге намењене трећој страни, везане за проверу издатих временских жигова и приступ јавним информацијама о раду издаваоца временских жигова су слободне и бесплатно доступне свим заинтересованима у складу са правима и обавезама наведеним у RS-GOV TSA политици издавања временског жига.

RS-GOV TSA издаје временске жигове који, према  Правилнику о издавању временског жига , садржи јасно изражен датум и време формирања временског жига, као и идентификацију издаваоца временског жига. 

Да би одређени државни орган, орган локалне самоуправе или јавне службе користио услугу RS-GOV TSA потребно је да поднесе захтев на Порталу еУправа. Такође Захтев је потребно послати поштом (потписан и оверен од стране одговорног лица) , на следећу адресу: Влада Републике Србије, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 Београд.