Помоћници директора

Славиша Антић

Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове

Славиша Антић рођен је 1969. године у Куршумлији. По занимању је Специјалиста - струковни економиста (Professional Master) из области економских наука. Основну школу и математичку гимназију „Вељко Влаховић“ завршио је у Београду.

Више од 25 година професионалног искуства стекао је у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ и „Телеком Србија АД“, где је у континуитету више од 15 година на менаџерским позицијама.

У Телекому Србија радио је у Дирекцији за бизнис кориснике и руководио је Службом продаје државним органима, јавним предузећима, великим привредним системима, ИСП, КДС, аудио провајдерима и другим великим бизнис корисницима.

У Дирекцији за комерцијалне послове руководио је Службом за праћење инвестиционе изградње, у чијој је надлежности координација активности са локалним самоуправама и великим пословним инвеститорима (green field инвестиције, индустријске зоне/паркови, стамбено пословни објекти, тржни центри), које се односе на пројектовање и изградњу ИКТ инфраструктуре.

У досадашњој каријери, руководио је у Дирекцији за резиденцијалне кориснике Службом продаје дигиталних и он-лине садржаја, у чијој је надлежности реализација мобилних плаћања услуга и производа (mPaymnent, mParking, mČlanarina, mPriznanica, video streaming …).

Указом Председника Републике Србије одликован је Орденом рада.

Ожењен и поносни отац две ћерке и једног сина.

Говори енглески језик.

 

Биљана Марић

Сектор за развој информационих система и електронске управе

Биљана Марић рођена је у Бијељини 1972. године.

Средњу електротехничку школу завршила је у Бијељини, а након тога Факултет техничких наука „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитета у Новом Саду. На матичном факултету завршила је и магистарске академске студије.

По окончању факултета, 26 година радила је у образовном систему Републике Србије. Од 2018. године била је део тима Министарства просвете, науке и технолошког развоја на позицијама посебног саветника министра, в.д. помоћника министра за средње образовање и образовање одраслих као и руководилац Групе за дигитализацију у просвети и науци.

Учесник је домаћих и међународних истраживачких пројеката, који се тичу примене дигиталних технологија. Објављивала је научне радове у домаћим и међународним часописима. Учествовала је и у реализацији међународних истраживања у циљу развоја дигиталне писмености.

Тиму Канцеларије за информационе технологије и електронску управу придружила се у децембру 2021. године, као начелник Одељења за Портал еУправа и сервисе.

Од новембра 2022.године руководи Сектором за развој информационих система и електронске управе.

Поносна мајка двоје деце, ћерке и сина.

 

Ненад Ракић

Сектор за системске сервисе и лиценцирање

Ненад Ракић рођен 1974.године у Ваљеву, где је завршио Ваљевску гимназију. Звање дипломираног инжењера електротехнике стекао је на Електротехничком факултету у Београду. Од 2005. године запослен у ЈП ,,Пошта Србије“. Професионалну каријеру почео је као инжењер задужен за администрацију рачунарских мрежа а наставио је као Руководилац службе за надзор и администрацију рачунарске мреже. Од 2011. године до данас, радио је као директор Сектора за телекомуникације и руководилац Сектора за информатичку и ТК подршку. Као инжењер учествовао је у пројекту подизања друге највеће IP MPLS рачунарске мреже у Србији. Као менаџер руководио је пројектима- формирање надзорног центра за централизовано надгледање рада свих ИТ система и ресурса предузећа, имплементацији новог система корпоративне телефоније у предузећу, имплементацији новог контакт центра, оптимизацији и консолидацији корпоративне штампе у предузећу, увођења више софтвера за надзор ИКТ опреме, итд.

Ожењен је и поносни отац ћерке Миње и сина Луке.     

 

Бобан Михаиловић

Сектор за државне дата центре

Бобан Михаиловић је рођен 1973. године у Крагујевцу. Основну школу и Прву техничку школу завршио је у Крагујевцу и стекао звање електротехничар рачунара, после чега уписује Технички факултет у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, на коме стиче звање дипломирани инжењер електротехнике.

Од 2002. године запослен је у крагујевачком Водоводу, где пролази све нивое руковођења и 2016. године постаје технички директор. На тој позицији остаје до 2020. године када се придружио тиму Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, где прати изградњу Државног дата центра у Крагујевцу од самог почетка изградње објекта.

Активно учествује у процесима техничког пријема објекта, пробном раду, добијању употребне дозволе и експлоатацији овог најрепрезентативнијег дата центра у региону. Учествује у свим домаћим и међународним пројектима стандардизације и сертификације у Државном дата центру, као и имплементацији техничких решења.

Од јуна 2022. године именован је на позицију в.д. помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и руководи Сектором за Државни дата центар у Крагујевцу.

Гостујући је предавач на Академији струковних студија Шумадија у Крагујевцу.

Са поносом истиче супругу Весну са којом има Неду и Петра.

 

Александар Милинковић

Сектор за ИТ инфраструктуру

 

Александар Милинковић рођен је 1992. године у Београду. Звања дипломираног инжењера организационих наука стекао је на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, а своје образовање додатно је усавршавао кроз бројне сертификате у области архитектуре и инжењеринга клауд инфраструктуре и сервиса.

Током академских студија, Александар је показао висок ниво заинтересованости за информационе технологије, те је још као студент започео развој своје професионалне каријере у овој области.

Са вишегодишњим искуством у приватном сектору, Александар се почетком 2019. године придружио Канцеларији за информационе технологије и електронску управу. Као члан тима, учествовао је у пројектовању и имплементацији преко две стотине информационих система који служе грађанима, привреди и државним институцијама.

Од октобра 2023. године, обавља функцију в.д. помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, сектора за ИТ инфраструктуру. Поред организације и ефикасног вођења сектора за ИТ инфраструктуру, посебно се ангажује у развоју и менторисању младих инжењера, с тежњом ка њиховом сталном усавршавању и професионалном напредовању.

Александар се истиче и као чест гост и говорник на стручним конференцијама, делећи своје искуство и експертизу са широм заједницом. И даље инвестира време и енергију у стално усавршавање и стицање нових знања, вештина и сертификата.

Посебно истиче своју посвећеност сајбер безбедности, где активно учествује у иницијативама за ширење свести о рањивостима глобалне инфраструктуре. На овај начин жели да допринесе оформљавању заједнице, која ће објединити искусне професионалце и оне који то желе да постану.