Остала документа

Даном ступања на снагу Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 128/20, 116/22 ) престаје да важи Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу ("Службени гласник РС", бр. 73/17 и 8/19).  

Уредба о Канцеларији за инфромационе технологије и електронску управу

 

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места