Мрежа еУправе

Дигитализујемо јавну управу

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостатак и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално мења наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Процес дигитализације побољшава стандард и квалитет живота грађана Србије. Повећава се ефикасност, смањују се трошкови и креира се нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

Мрежа Канцеларије за информационе технологије и еУправу чини рачунарска мрежа Канцеларије заједно са спољним везама које је повезују са серверско-рачунарском инфраструктуром, државним органима, другим институцијама и Интернетом. Укључује све уређаје који су у власништву Канцеларије или изнајмљени од стране Канцеларије и све телекомуникационе линкове које Канцеларија поседује или изнајмљује од телекомуникационих провајдера.

Ова мрежа обезбеђује државној управи приступ и коришћење Интернета и информатичких сервиса у земљи, као и везе са другим националним и интернацоналним мрежама.