еПапир

Будућност је стигла

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостатак и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално мења наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Процес дигитализације побољшава стандард и квалитет живота грађана Србије. Повећава се ефикасност, смањују се трошкови и креира се нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

У склопу регулаторне реформе Владе Републике Србије усмерене на побољшање услова пословања и смањења административног оптерећења привреде, покренут је вишегодишњи пројекат „е-Папир” са циљем да се попишу, оптимизују, учине јавно доступним и дигитализују сви административни поступци и остали услови пословања.

 

Пројекат еПапир има за циљ да привреди смањи административне трошкове за најмање 15 до 20 одсто до 2021. године и административно оптерећење са 3,46 одсто БДП на 3 одсто БДП.

 

До 2020. биће формиран Регистар свих административних поступака чиме ће се поједноставити и укинути непотребне процедуре, оптимизовати 500 најчешћих и најскупљих поступака и дигитализовати 100 најфреквентнијих који највише оптерећују привреду. Желимо да до 2021. године дигитализујемо свих 2.500 административних поступака који се односе на привреду.

 

           

Шта привреда добија кроз пројекат еПапир:

 

  • сигурно пословно окружење и одговорност јавне управе,
  • сви административни поступци и остали услови пословања биће транспаренти и доступни,
  • онемогућиће се тражење „још једног папира“,
  • смањиће се могућност злоупотреба и корупције,
  • створиће се предвидљиво пословно окружење,
  • уштедеће се време и укинути шетања од шалтера до шалтера,
  • уштедеће се новац јер неће бити потребе за ангажовањем „стручњака“ како би завршио неки административни посао,
  • поједностављењем и оптимизацијом административних поступака и стварањем јединственог места са свим информацијама неопходним за пословање омогућиће се једноставније пословање са минималним трошковима и без непотребне документације.

 

Коју корист државна управа има од успостављања Регистра?

 

Запослени у државној управи ће захваљујући Регистру имати увид у све поступке и остале услове пословања привреде, чиме ће се олакшати и рад државне управе, обезбедити повезивање, комуникација и дигитализација различитих институција.

 

  Опширније