Заменик

Зоран Мишић

Заменик директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу

Зоран Мишић је дипломирао на Природно-математичком факултету у Београду, смер Информационе технологије. Има 29 година професионалног искуства у Телекому и Пошти Србије, са 20 година менаџерског искуства, где је радио на радним местима пројектант, самостални пројектант, главни пројектант, шеф Службе за развој апликативног софтвера, директор Сектора за развој апликативног софтвера, заменик директора Функције за информационе технологије.

 

Развијао je и руководио развојем значајних пројеката и информационих система у областима телекомуникација, информационих система Поште и информационих система државне управе. Најзначајнији пројекти и информациони системи су: Билинг систем фиксне телефоније Телекома, Пејџинг систем Србије, билинг систем Мобтела за НМТ и ГСМ систем, Решавање проблема 2000-те године за целокупан информациони систем Телекома, Поште и значајне делове информационог система Мобтела, развој и имплементација целокупног новог поштанског технолошко-информационог система, имплементација информационог система САП у Пошти, развој и имплементација система Платног промета у Пошти, новог билинг и ЦРМ система за Поштанет, развој и успостављање централног система електронских матичних књига, развој и имплементација пројекта пријављивања грађана за бесплатне акције и трговање хартијама од вредности, развој и имплементација система за пријављивање грађана у поступку подношења захтева за реституцијом.

 

Аутор је неколико десетина стручно-научних радова из области информационо-комуникационих технологија и електронског пословања презентованих на водећим домаћим и међународним конференцијама.

 

Ожењен, отац три сина.