ПОС терминали

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу нуди свим органима јавне управе - државним органима и јединицама локалне самоуправе бесплатну инсталацију ПОС терминала на шалтерима, како би грађани или привредници могли да плате таксе, накнаде или порезе на лицу места без додатних одлазака на шалтере банака или пошта.

Канцеларија је са свим јединицама локалне самоуправе потписала Споразум о заједничком прихватању платних картица на ПОС терминалима. Тренутно је у систем укључено више од 100 јединица локалне самоуправе, док остале чекају техничку реализацију. Мрежу плаћања преко ПОС терминала ширимо и у органима државне управе.

До сада је инсталирано близу 400 ПОС терминала како у ЈЛС тако и на шалтерима Катастра непокретности, МУП-а, Управе саобраћајне полиције, Управе за странце.

Већа употреба безготовинског плаћања односно платних картица доприноси смањивању сиве економије у Србији јер такав вид куповине чини трансакције потпуно транспарентним.

Безготовинске трансакције за грађане и привреду значе ниже трошкове плаћања, већу ефикасност и безбедност. Држава добија транспарентније финансијске токове, прилику за боље убирање пореза и бржи економски развој.