JИС ЛПА

Градимо дигитално друштво

Збогом чекању у редовима, гужвама на шалтерима или погрешним бројевима телефона. Електронска управа вам омогућује да велики број административних послова завршите далеко комфорније из свог дома, канцеларије, или чак у покрету, путем мобилних уређаја, тако да вам остаје више времена за ствари које су заиста битне.

 

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима од 1. јануара су доступни на клик грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације.

 

Нови систем, захваљујући централизацији података, грађанима и привреди омогућава да „на клик” виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Иако централизован, овакав начин обраде података неће нарушити специфичност и самосталност локалних администрација, већ ће им обезбедити боље праћење и благовремено ажурирање евиденција. Такође, Министарство финансија и Пореска управа ће имати комплетан електронски увид у локалну пореску аналитику свих 4.803.275 физичких лица, 208.278 правних лица и 265.193 предузетника у Републици Србији

 

Канцеларија за ИТ и еУправу успешно је током лета 2018. године, успоставила Јединствени информациони систем ЛПА у Државном дата центру и успоставила телекомуникациону мрежу по целој Србији, чиме је обезбеђен висок ниво поузданости и сигурности обраде и коришћења података, као и свеобухватно деловање читаве пореске администрације у Србији.

 

Успостављање Јединственог информационог система локалне пореске администрације ЛПА представља само једну карику у реализацији свеобухватног уређења система електронске управе, који ће допринети и бржој и квалитетнијој реформи катастра тј. потпуној дигитализацији поступка овере уговора о продаји непокретности код нотара, упису у катастар непокретности и аутоматском подношењу пореских пријава и за пренос апсолутних права и за порез на имовину.

 

Портал ЛПА

Мобилна апликација Моја ЛПА 

Како се пријавити на систем

Често постављена питања