Државни дата центар

Дигитализујемо јавну управу

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостатак и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално мења наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Процес дигитализације побољшава стандард и квалитет живота грађана Србије. Повећава се ефикасност, смањују се трошкови и креира се нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

Канцеларија за ИТ и еУправу је успоставила Државни дата центар који је по техничким и безбедносним стандардима један од најсавременијих у региону и у њему је смештена кључна информационо-комуникациона инфраструктура Републике Србије.

 

Центар испуњава Тier 3+ стандард, а услуге Центра се пружају у складу са безбедносним стандардом ИСО 27001, као и стандардима квалитета ИСО 9001 и квалитетом пружања услуга ИСО 20000.  Државни дата центар поред смештања опреме државних органа  пружа и услуга Државног клауда – Government cloud.

 

Ресурси у Дата центру се Државним органима нуде по моделу IaaS (Infrastructure as a Service) односно, издају се виртуелни серверски ресурси према захтеву корисника. Овај модел подразумева да су све инфраструктурне, односно хардверске компоненте укључујући и слој виртуелизације хостоване у Државном Дата центру. На тај начин корисник не мора да брине о обезбеђивању адекватног простора и одржавању опреме.

 

Подаци и опрема различитих државних институција су смештени у Државни дата центар, међу којима су Министарство државне управе и локалне самоуправе, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Министарства пољопривреде и многих других. У центру се налази опреме и подаци Канцеларије за ИТ и еУправу, Државнa Oracle cloud инфраструктура.