Државни дата центар

Градимо дигитално друштво

У складу са Закључком Владе о пружању услуга смештања опреме привредним субјектима под комерцијалним условима у оквиру које се даје закуп део непокретности које се налазе у објектима Државног центра за управљање и чување података у Крагујевцу и Београду, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу позива заинтересоване привредне субјекте да искажу своје интересовање за наведену услугу.

 

Влада је изградњу Државног центра за управљање и чување података у Крагујевцу утврдила као пројекат од значаја за Републику Србију.

 

Канцеларија за ИТ и еУправу обавља послове које се односе на пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе, а у складу са Законом о електронској управи као надлежни орган успоставља и управља Државним центром за управљање и чување података.

 

Државни центар за управљање и чување података у Крагујевцу испуњава највише стандарде предвиђене за овакав тип објекта, стандард који прописује опште аспекте објекта и инфраструктуре који се захтевају ради подршке раду телекомуникација у центрима података (СПРС ЕН 50600), стандард који обезбеђује доступност (ТИЕР 4) и стандард који обезбеђује потпуну редундантност, односно потпуно дуплирање процеса у оквиру дата центра (2Н).

 

Молимо све заинтересоване привредне субјекте за смештање опреме под комерцијалним условима у објектима Државног центра за управљање и чување података у Крагујевцу и Београду да пошаљу писмо заинтересованости на адресу Канцеларије за ИТ и еУправу: Немањина 11, Београд, односно на адресу електронске поште: kancelarija@ite.gov.rs