Србија дигитализује

Програм ширења знања из области дигиталне трансформације

Са четвртом индустријском револуцијом, дигитализација постаје главни катализатор иновација, модернизације, економског раста, конкурентности и свеобухватног друштвено-економског напретка и развоја. Влада Републике Србије препознала је значај дигитализације и развоја електронске управе, што је допринело значајном развоју у овој области у протеклих неколико година. Дигитализацијом, као једним од приоритета Владе Републике Србије, трансформише се начин рада јавне управе и подиже се њена економичност, транспарентност и квалитет рада.

 

 

 

У протеклом периоду исказано је интересовање других земаља за решења електронске управе које Република Србија развија, користи и унапређује. Током Дигиталног самита Западног Балкана, иницираним Берлинским процесом, који је одржан априла 2019. године у Београду, изражена је велика политичка подршка и разумевање за процес дигиталне трансформације. Регионална размена знања и идеја, али и регионално повезивање и омогућавање електронских услуга унутар региона, од непроцењивог је значаја за даљи развој сваке економије, али и региона у целини.

 

Програм ширења знања из области дигиталне трансформације „Србија дигитализује“ представља инструмент сарадње Републике Србије са партнерским земљама у домену дигиталне трансформације, у циљу јачања капацитета потребних за обављање стручних и техничких послова у циљу пружања подршке имплементацији електронске управе, као и успостављања додатне основе за унапређење економске и политичке сарадње. Пружање оваквог вида услуга другим партнерским државама представља и важан сегмент развојне сарадње са иностранством.

 

Циљ Програма је успостављање нових и унапређења постојећих облика партнерстава, заснованих на дисеминацији знања и међусобном оснаживању капацитета потребних за дигиталну трансформацију и подршку развоју електронске управе.

 

Република Србија је посвећена сарадњи са другим државама, и са великим задовољством и посвећеношћу настоји да стечено знање и искуство подели са свим заинтересованим земљама кроз успостављање различитих видова сарадње у циљу ширења знања и искуства из домена дигитализације и електронске управе.

 

Контакт: kancelarija@ite.gov.rs