еИнспектор

Будућност је стигла

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостатак и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално мења наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Процес дигитализације побољшава стандард и квалитет живота грађана Србије. Повећава се ефикасност, смањују се трошкови и креира се нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

Пројекат еИнспектор представља информациони систем који има за циљ да информатизује све инспекцијске службе у Републици Србији којих има укупно 41. 

 

Увођењем овог информационог система обезбедиће се боља координација између инспекција, аутоматизација рада инспекцијских служби и боља ефикасност надзора, стандардизоваће се рад инспекција и доступност података свим инспекцијама, а самим тим појављује се и ефекат смањења трошкова за привреду.

 

Прве четири пилот инспекције (Санитарна инспекција, Тржишна инспекција, Инспекторат за рад и Управни инспекторат) у којима ради око 700 инспектора, од јануара 2019. године кренуле су са радом у новом информационом систему. До јуна месеца планира се информатизација још 32 инспекцијске службе, а до краја 2019. године и преосталих пет.

 

У сарадњи са инспекцијама министарстава, успешно је спроведена активност „Анализа пословних процеса инспекција” и израђена је студија „Спецификација процеса заједничких за све инспекције и специфичних пословних процеса појединих инспекција”.

 

еИнспектор омогућава виши ниво ефективности и ефикасности инспекцијског надзора у Републици Србији са сврхом постизања већег нивоа примене прописа уз минимално „инспекцијско оптерећење” пословних субјеката и омогућавање примене савремених европских и светских концепата и пракси инспекцијског надзора.

 

У циљу подршке увођењу нових дигиталних сервиса еУправе и обезбеђивања уједначене примене, покренут је Контакт центар намењен пружању подршке запосленима у органима државне управе и локалне самоуправе, између осталих, и за еИнспектор.

 

еИнспектор