Организациона структура

 

У Канцеларији се образује Група за информациону безбедност као ужа унутрашња јединица изван свих основних јединица.

Послове интерне ревизије из делокруга Канцеларије, утврђене Правилником, обавља самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица.