еСаобраћај

Градимо дигитално друштво

Збогом чекању у редовима, гужвама на шалтерима или погрешним бројевима телефона. Електронска управа вам омогућује да велики број административних послова завршите далеко комфорније из свог дома, канцеларије, или чак у покрету, путем мобилних уређаја, тако да вам остаје више времена за ствари које су заиста битне.

 

Продужење регистрације возила на овлашћеним техничким прегледима

На Порталу еУправа креиран је систем за Продужење регистрационе налепнице на овлашћеним техничким прегледима за потребе Министарства унутрашњих послова, који и администрирају овај систем.
Корисници овог система су поред МУП-а и овлашћени технички прегледи на којима је могуће извршити услугу. Услуга је доступна грађанима и правним лицима на Порталу еУправа, где су у могућности    да самостално покрену услугу, одаберу технички преглед, закажу термин, припреме документацију и плате неопходне таксе електронским путем.

Регистрација возила је једна од најчешће коришћених услуга на Порталу еУправа, са око милион услуга годишње.

еВозачке дозволе

На Порталу еУправа креиранa је електронска услуга за подношење захтева за издавање возачке дозволе (могућност доставе на адресу пребивалишта). 

Ова услуга омогућава да поднесете захтев за издавање возачке дозволе у следећим случајевима:

  • Замена возачке дозволе након истека рока важења пробне возачке дозволеили истека рока раније издате возачке дозволе,
  • Захтев за издавање возачке дозволе због истека рока раније издате возачке дозволе може се поднети најраније 30 дана пре истека важења возачке дозволе.
  • Замена возачке дозволе због промене личног именаили пребивалишта возача и
  • Издавања дупликата возачке дозволеили пробне возачке дозволе због губиткакрађе или уништења.