Софтвер за комуникацију

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије пружа могућност Општинским управама да унапреде своју интерну комуникацију, али пре свега комуникацију са грађанима, превасходно из свог делокруга рада и надлежности, путем софтверског решења намењеног Г2Г (government to citizen) и Г2Г (government to government) типу пословања.
Коришћењем овог софтверског решења Општинске управе би добиле бесплатну могућност да унапреде свој рад и комуникацију са грађанима.
Свака Општина ће добити независно софтверско решење, које ће бити под апсолутном управом и контролом Општинске управе. Општинске управе могу самостално донети одлуку да ли желе да софтверско решење буде инсталирано на општинској инфраструктури или да им Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије бесплатно обезбеди инфраструктуру за инсталацију софтверког решење. Такође, Општине ће добити и бесплатно одржавање система.
У области унапређења сарадње са грађанима постоји могућност увођења софтвера за call center у оквиру кога би се сва комуникација која се оствари, било путем телефона, емаил-а, СМС поруке, апликације или путем документа, била креирана у оквиру посебног предмета, где би се хронолошки пратио ток решавања предмета, од тренутка слања надлежним службама, преко одговора и на крају обавештавања грађанина о исходу.
Такође, предмети би били креирани и ван радног времена, викедном и празницима, како би свака пријава од стране грађанина била евидентирана и узета у рад.

Поред тога постоји могућност слања масовних порука грађанима у случају када је потребно обавестити већи број грађанина о одређеном догађају, и то слањем СМС или емаил поруке. У случају коришћења ове опције могуће је и проверити да ли су све поруке пристигле намењеним грађанима, а оне грађане којима порука није достављена могуће је обавестити другим путем.

Уколико постоји потреба за истраживањем мишљења грађана по одређеном питању коришћењем посебног модула који је прилагођен употреби од стране оператера, могуће је анкетирати грађане и на основу добијених одговора извршити потребну анализу.
Цео процес умрежава контакте који се позивају са одабраном анкетом, без потребе ручног позивања бројева телефона, или одабира појединачног контакта.

Посебан модул се односи на статистику и извештаје које систем генерише у односу на постављене критеријуме, где је могуће добити тачан приказ предмета по службама, броја предмета по кориснику, по типовима комуникације, по статусима, и слично, што помаже при анализи рада запослених и надлежних служби.

Сам приступ систему је могућ искључиво регистрованим корисницима, који ће у односу на своја овлашћења имати и ограничен приступ опцијама које софтвер нуди. Као пример може се ограничити брисање предмета одређеном типу корисника, као и вршење појединих измена у самом предмету.

Посебан модул геопозиционирања нуди могућност приказа предмета на мапи, при чему се путем претраге могу приказати предмети којима се бавио одређени корисник, или у одређеном временском интервалу, или по одређеном статусу предмета и слично.

 

Бенефити које Управа остварује су следећи:
• повећана ефикасност рада и мерљивост учинка запослених,
• повећање квалитета услуга,
• смањивање гужве, напетости и незадовољства,
• једноставна статистичка обрада података,
• повећавање угледа установе и запослених

 

Бенефити које запослени остварују су следећи:
• бољи услови за рад - запослени су фокусирани на решавање проблема,
• лакше је контролисати активности,
• комуникација је транспарентна, што спречава ’рекла-казала’ непријатности,
• избегава оптерећивање запослених

 

Бенефити које грађани остварују су следећи:
• избегавање могућности да се не одговори на захтев грађанина,
• бољи квалитет услуга и избегавање незадовољства,
• све је транспарентно и верификовано, примедбе се решавају брже и лакше,
• вишеструки ефикасни систем комуникације