Јавне набавке

Јавне набавке 2018.

План јавних набавки

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу за 2018. годину:

 

Квартални извештаји

Квартални извештаји о уговорима у поступцима јавних набавки за 2018. годину:

 

Портал јавних набавки

Портал јавних набавки - portal.ujn.gov.rs

 

Јавне набавке

 

28.12.2018.

ЈНМВ-16/2018

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА ЗА ИНТЕРНЕТ СЕРВИСЕ

 

28.12.2018.

ЈНМВ-15/2018

ПРОШИРЕЊЕ МЕМОРИЈЕ ЗА СЕРВЕРЕ

 

19.12.2018.

ЈНМВ-14/2018

ОДРЖАВАЊЕ TSA ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

19.12.2018.

ЈНМВ-13/2018

ИЗРАДА АРХИТЕКТУРЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАТФОРМЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ И КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ЕУПРАВЕ

 

13.12.2018.

ЈНМВ-12/2018

СОФТВЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ МРЕЖНОМ ОПРЕМОМ

 

03.12.2018.

ЈН-П-03/2018

ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

 

27.11.2018.

ЈНМВ-11/2018

ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

 

27.11.2018.

ЈНМВ-10/2018

ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ EMAIL СИСТЕМА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

 

16.11.2018.

ЈНМВ-9/2018

НАБАВКA КВАЛИФИКОВАНИХ ДИГИТАЛНИХ СЕРТИФИКАТА

 

16.11.2018.

ЈНМВ-8/2018

ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ

 

29.10.2018.

ЈН-О-08/2018

ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ОБЛАСТИ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

 

12.10.2018.

ЈН-О-07/2018

ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА (E_ID) И SINGLE SIGN ON (SSO)

 

21.09.2018.

ЈН-О-06/2018

РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

 

17.09.2018.

ЈН-П-02/2018

УСЛУГЕ - ТЕЛЕХАУСИНГ, ЗАКУП ВИРТУЕЛНИХ СЕРВЕРА, ЗАКУП ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА (MANAGED - DARK FIBER И L3VPN)

 

12.09.2018.

ЈНМВ-7/2018

УСПОСТАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА БОРАВИШТА СТРАНЦА

 

03.08.2018.

ЈН-О-05/2018

НАБАВКА ХАРДВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПОТРЕБНЕ ЗА НЕСМЕТАНИ РАД ЦЕЛОКУПНОГ ИС ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ

 

22.06.2018.

ЈН-О-04/2018

НАБАВКА ORACLE ТЕХНОЛОГИЈА (ORACLE ХАРДВЕРА И ЛИЦЕНЦИ)

 

14.06.2018.

ЈН-П-01/2018

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

 

04.05.2018.

ЈН-О-03/2018

НАБАВКА ИКТ ИНФРТАСТУКТУРЕ ЗА ДРЖАВНИ ДАТА ЦЕНТАР

 

24.04.2018.

ЈНМВ-6/2018

УСЛУГА МИГРАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊА СЕРВИСНЕ МАГИСТРАЛЕ

 

23.04.2018.

ЈН-О-02/2018

УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА БРИГЕ О КОРИСНИЦИМА И УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

 

20.04.2018.

ЈНМВ-5/2018

НАБАВКA ОПРЕМЕ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

18.04.2018.

ЈНМВ-4/2018

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА РЕГИСТРАЦИОНИХ НАЛЕПНИЦА, СЛУЧАЈ ЛИЗИНГА И ПУНОМОЋНИКА

 

10.04.2018.

ЈН-О-01/2018

СОФТВЕРСКО ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАТИВНИХ СИСТЕМА ПОРТАЛА ЕУПРАВА

 

28.03.2018.

ЈНМВ-3/2018

УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА

 

12.02.2018.

ЈНМВ-2/2018

УСЛУГA ИЗРАДЕ CОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА НАПЛАТЕ УСЛУГА ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА

 

06.02.2018.

ЈНМВ-1/2018

УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ УСЛУГА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ – ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА ЛОКАЛНА НОВЧАНА ДАВАЊА ЗА ГРАД БЕОГРАД

Јавне набавке 2017.


2017. годинa

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу:

 

Квартални извештај о уговорима у поступцима јавних набавки:

 

06.11.2017.

ЈНМВ-2/2017

НАБАКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

25.10.2017.

ЈНМВ-1/2017

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

 

24.10.2017.

ЈН-O-3/2017

ОДРЖАВАЊЕ ТСА ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

24.10.2017.

ЈН-O-2/2017

ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ УСЛУГА ДРЖАВНИХ ОРГАНА – СИСТЕМ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЖЊУ И ЕПЛАЋАЊЕ

 

17.10.2017.

ЈН-O-1/2017

ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ УСЛУГА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ - БЕБО ДОБРО ДОШЛА НА СВЕТ