СУФ

Систем за управљање фактурама

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостатак и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално мења наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Процес дигитализације побољшава стандард и квалитет живота грађана Србије. Повећава се ефикасност, смањују се трошкови и креира се нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу је за потребе корисника јавних средстава обезбедила софтверско решење СУФ - систем за пријем, чување, одобравање и припрему књижења улазних рачуна који треба да омогући пријем и управљање рачунима - фактурама примљеним од добављача. Обезбеђен је лиценцни софтвер са припадајућим лиценцама за све кориснике јавних средстава, за неограничен број корисника система.

 

СУФ омогућава преузимање фактура из система Е-фактура или ручни унос фактура у систем, као и њихово чување у електронској форми, уз могућност увида у оригиналну фактуру у PDF формату.

 

Систем се хостује у Државном дата центру, на хардверској инфраструктури Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и пружа напредне опције за управљање, одобравање, преглед и аутоматизацију књижења улазних фактура, као и могућност отварања неограниченог броја појединачних корисничких налога у оквиру сваког корисника јавних средстава са различитим правима приступа. Повезан са системомЕ-фактура Управе за трезор, решењем за електронски идентитет грађана и базама података АПР-а и Регистра КЈС.