Пореска управа Републике Србије (ПУРС) постала je последњи државни портал који је омогућио пријављивање корисника путем бесплатне мобилнe апликацијe ConsentID и потписивање докуменaта коришћењем потписа у клауду. Повезивањем портала еПорези и еИД, Канцеларија за ИТ и еУправу омогућила је пријаву на све државне портале јединственим начином пријаве.

Од сада, мобилном апликацијом ConsentID могуће је остварити приступ порталима еУправа, ЛПА, еЗдравље, АПР, Мој есДневник, еФактура, еАграр, еСуд, Моја прва плата, ЦРОСО и еПорези.

Предност новог начина пријављивања је у томе што је мобилна апликција ConsentID бесплатна,  корисник није везан за рачунар, већ је пријављивање на Портал еПорези и потписивање докумената у клауду могуће извршити преко мобилног уређаја, са било које локације и у било ком тренутку.    

Пријава мобилном апликацијом ConsentID представља висок ниво поверења у идентитет корисника и означава се као пријава високог нивоа поузданости. Предуслов за њено коришћење је да корисник поседује кориснички налог на порталу за електронску идентификацију eid.gov.rs и да поседује параметре (ID корисника и регистрациони код) или QR код за подешавање и активирање апликације. Параметре или QR код грађани могу самостално генерисати уколико поседују квалификовани електронски сертификат или их преузети на неком од 1800 шалтера регистрационих тела уз важећи лични документ.

Потпис у клауду  омогућава једноставнију, повољнију и бесплатну употребу електронског потписа, јер не захтева од корисника да поседује читач смарт картица и инсталацију додатних софтвера. За потписивање докумената са мобилног телефона уз помоћ потписа у клауду неопходно је да корисници поседују кориснички налог на порталу за електронску идентификацију eid.gov.rs, активну мобилну апликацију ConsentID и сертификат у клауду, који могу сами себи издати на наведеном порталу.