МЕНИ

Насловна » О нама » Организација и опис функција руководилаца

Организација и опис функција руководилаца

Радом Канцеларије руководи Доц. др Михаило Јовановић почев од 04. августа 2017. године, који је постављен решењем Владе 24 Број: 119-7549/2017 од 04. августа 2017. године.

ДЕЛОКРУГ КАНЦЕЛАРИЈЕ И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ

У Канцеларији се, за обављање послова из њеног делокруга, образују основне унутрашње јединице – сектори, и то:

 1. Сектор за развој информационих технологија и електронске управе;
  1. Одељење за портале и сервисе
   1. Одсек за планирање и анализу и
   2. Одсек за пројектовање и имплементацију
  2. Одељење за информационе системе и регистре
   1. Одсек за планирање и анализу и
   2. Одсек за пројектовање и имплементацију
  3. Група за обезбеђивање квалитета

 2. Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру;
  1. Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије
   1. Одсек за развој и одржавање мреже
   2. Одсек за развој и одржавање мрежних сервиса
  2. Група за Data центре и Government Cloud

 3. Сектор за стандардизацију и сертификацију;
  1. Одељење за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја
   1. Група за планирање и анализу
   2. Група за праћење и вредновање
   3. Група за стручну подршку примене стандардизације развоја информационо комуникационих технологија и електронске управе
  2. Група за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

 4. Сектор за информациону безбедност и

 5. Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове.

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места


 • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

 

Организациона шема


 • Организациона шема Канцеларије за информационе технологије и електронску управу

 

 Организациона шема Канцеларије за информационе технологије и електронску управу

 

 Врх стране
 Портал еУправа Портал отворених података Преквалификације за ИТ Информатор о раду Смернице в.5.0 Листа стандарда интероперабилности в.2.1 Интернет домени органа државне управе Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи Захтев за информацијама од јавног значаја eДијаспора