MENI

Naslovna » Projekti » TSA – Time Stamp Authority

TSA – Time Stamp Authority

RS-GOV TSA (Time Stamp Authority) – izdavalac vremenskog žiga

Uprava za Digitalnu agendu u Ministarstvu spolјne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, je izgradila infrastrukturu – RS-GOV TSA – za izdavanje vremenskih žigova za potrebe državnih organa, organa lokalne samouprave i javnih službi Republike Srbije i upisana je u Registar Izdavalaca vremenskog žiga u Republici Srbiji. Usluge namenjene trećoj strani, vezane za proveru izdatih vremenskih žigova i pristup javnim informacijama o radu izdavaoca vremenskih žigova su slobodno dostupne svim zainteresovanima u skladu sa pravima i obavezama navedenim u RS-GOV TSA Politici izdavanja vremenskog žiga.

RS-GOV TSA izdaje vremenske žigove u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04), Pravilnikom o izdavanju vremenskog žiga ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009), međunarodnim standardima (ETSI TS 102 023, ETSI TS 101 861), EU direktivama (Directive 1999/93/EC of the European Parliament and the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures), preporukama u RFC 3161 „Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol – TSP“).

RS-GOV TSA izdaje vremenske žigove koji, prema članu 29 Pravilnika o izdavanju vremenskog žiga ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009), sadrže jasno izražen datum i vreme formiranja vremenskog žiga, kao i identifikaciju izdavaoca vremenskog žiga.

Šta je vremenski žig?

Vremenski žig je digitalni zapis koji se koristi da dokaže postojanje elektronskih podataka (propisa, ugovora, dozvola...) pre određenog vremenskog trenutka na poverlјiv i proverlјiv način. Elektronski podaci overeni vremenskim žigom se ne mogu neprimećeno menjati.

Standard RFC 3161 Internet X.509 Public Key InfrastructureTime-StampProtocol (TSP) propisuje način na koji sertifikovani izdavalac vremenskog žiga (npr. RS-GOV TSA) izdaje vremenski žig na kriptografski valјan način.

Izdavanje i provera izdatog vremenskog žiga

Zahtev za uslugu izdavanja vremenskog žiga, koji sadrži kriptografski otisak podataka koje treba overiti vremenskim žigom, korisnik šalјe izdavaocu vremenskog žiga. Usluga izdavanja žiga je koncipirana tako da sertifikovani izdavalac vremenskog žiga generiše strukturu podataka vremenskog žiga (token) - sadrži dostavlјeni kriptografski otisak podataka i tačno vreme – i elektronski je potpisuje, čime štiti integritet tokena.

Standardni postupak izdavanja vremenskog žiga je opisan u standardu RFC 3161.

Ukoliko je potrebno da se neki elektronski dokument overi vremenskim žigom, potrebno je TSA serveru poslati hash elektronskog dokumenta (fiksan niz bita koji jednoznačno opisuje dokument). TSA server tom hash-u dopiše vreme, sve potpiše TSA privatnim klјučem i vrati pošilјaocu. Na taj način se garantuje da je dokument postojao pre vremena naznačenog u žigu i omogućava proverlјivost: da li je dokument menjan od trenutka kada je overen vremenskim žigom.

RS-GOV TSA izdaje vremenske žigove u skladu sa Politikom izdavanja vremenskog žiga, koja ima jedinstveni identifikator:

OID 1.3.6.1.4.1.36080.1.1.2

{iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) Uprava za Digitalnu Agendu (36080) timestamp policy (1) version (1) subversion (1)}

Vreme je sinhronizovano tako da odstupa najviše 1 sekund od UTC tačnog vremena.

Usluga izdavanja vremenskog žiga je besplatna za državne organe, organe lokalne samouprave i javne službe. Da bi neki od navedenih organa koristio uslugu RS-GOV TSA potrebno je da podnese zahtev na Portalu eUprava.

RS-GOV TSA kontakt informacije

Adresa

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
Nemanjina 11, 11 000 Beograd

Telefon +381 11 3340361

E-pošta office@ite.gov.rs

 Vrh strane
 Portal eUprava  Portal otvorenih podataka  Prekvalifikacije za IT  Informator o radu  Smernice v.5.0  Lista standarda interoperabilnosti v.2.1  Internet domeni organa državne uprave  Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi  Zahtev za informacijama od javnog značaja  eDijaspora