MENI

Naslovna » Dokumenti » Lista standarda interoperabilnosti

Lista standarda interoperabilnosti

  • Lista standarda interoperabilnosti v.2.1

Opšte informacije

Prva verzija preporuka za primenu standarda u javnom sektoru/javnoj administraciji u Republici Srbiji u oblasti tehničke interoperabilnosti, dokument pod nazivom „Lista standarda interoperabilnosti v.1.0, objavljen je 08. septembra 2014. godine i sadržao je spisak preporučenih standarda sa njihovom kompletnom referencom.

U skladu sa novim tehnološkim zahtevima, inovacijama i potrebama korisnika, urađena je druga verzija dokumenta, pod nazivom „Lista standarda interoperabilnosti v.2.1 - Tehnička interoperabilnost, koja obuhvata ažuriranje predhodne verzije, usaglašena je sa novim nacionalnim zakonskim propisima uzimajući u obzir i najnovije preporuke Evropske unije i prilagođena je tehnološkim novinama.

Koncept Interoperabilnosti

Pružanje boljih javnih usluga, koje su prilagođene potrebama građana i privrednih subjekata, zahteva nesmetan protok informacija na nivou čitavog javnog sektora/javne administracije, a to se postiže kroz interoperabilnost, koja predstavlja sposobnost sistema informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) i poslovnih procesa koje podržavaju, da razmenjuju podatke i omoguće zajedničko korišćenje informacija i znanja.

Tehnička interoperabilnost

Tehnička interoperabilnost se odnosi na sva tehnička pitanja (tehnologiju, standarde i smernice) kojima se garantuje da će tehničke komponente informaciono komunikacionih sistema organa koji međusobno posluju biti u stanju da sarađuju. Cilj jeste koordinacija i usklađivanje poslovnih procesa i informacionih arhitektura koje premošćavaju unutrašnje i međusobne organizacione granice. Tehnička interoperabilnost obuhvata infrastrukturu koja povezuju sisteme i usluge. Ona uključuje pitanja kao što su specifikacije interfejsa, interkonekcije, usluge integracije podataka, prezentacije i razmenu, sigurne komunikacione protokole i sl.

Kategorizacija standarda

U okviru tehničke interoperabilnosti napravljena je kategorizacija tehničkih standarda za podršku predložene arhitekture u domenima modeliranja procesa, podataka, arhitekture aplikacija, klijenata, prezentacija, komunikacije, povezivanja sa pozadinskom bazom i bezbednošću. Tehnički standardi su organizovani u nekoliko oblasti, shodno modelu na sledećoj slici, uz napomenu da pojedini standardi mogu pripadati jednoj ili više oblasti.

 Šematski prikaz kategorizacije standarda po oblastima

Korisni linkovi

 Vrh strane
 Portal eUprava  Portal otvorenih podataka  Prekvalifikacije za IT  Informator o radu  Smernice v.5.0  Lista standarda interoperabilnosti v.2.1  Internet domeni organa državne uprave  Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi  Zahtev za informacijama od javnog značaja  eDijaspora