MENI

Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

21. jun 2018.

Digitalizacija na delu

Koncept i vizija digitalizacije, koju je osmislila premijerka Ana Brnabić, efikasno se realizuje timskim radom u Vladi, što je danas demonstrirano od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za IT i eUpravu. Nova oprema za matične knjige, u kojoj se nalazi više od 30 miliona podataka o građanima Srbije, smeštena je u Državni data centar u skladu sa najvišim bezbednosnim i tehničkim standardima.

Sve matične knjige biće digitalizovane i smeštene u Centralni sistem do kraja godine u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, koje je juče usvojila Skupština Srbije, i sve jedinice lokalne samouprave će raditi isključivo u Centralnom sistemu, upravo na ovoj opremi.

 Digitalizacija na delu

Nabavljena oprema, koja je finansirana sa 33,6 miliona dinara iz budžeta Ministarstva u okviru projekta „Stop birokratiji“, omogućava da se unapredi vođenje najznačajnije evidencije o građanima – Matičnih knjiga, odnosno da se uspostavi Registar matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih).

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović je rekao da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija zajedničkim radom i sinergijom demonstriraju efikasnost elektronske uprave. On je istakao da se podaci matičnih knjiga u Državnom data centru čuvaju u skladu sa najsavremenijim bezbednosnim standardima kvaliteta i pružanja usluga. Visoka tehnička pouzdanost Državnog data centra ogleda se u obezbeđenom napajanju električnom energijom sa tri nezavisna izvora, sistemom dizel-električnih agregata i sistemom za neprekidno napajanje, što omogućava autonomiju rada centra od čak 48 sati.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je ocenio da je u oblasti digitalizacije ovo najbolji posao, jer ova oprema omogućava da službenici brzo i lako koriste podatke iz ovih evidencija kako bi građani bez opterećenja, stresa i utroška vremena i para što efikasnije završili poslove koje imaju sa upravom. „Za građane to znači – nema više izvoda iz ovih evidencija, osim ukoliko ih iz ličnih razloga sami žele, već ovlašćeni službenici imaju pristup, vide sve podatke iz ovih baza i nemaju potrebe da traže od građana nikakav izvod na uvid“, objasnio je ministar. On je najavio da će u narednom periodu Registru matičnih knjiga, biti priključena i Knjiga državljanstava kako bi građani mogli da i uverenje o državljanstvu dobiju bilo gde u Srbiji, kao što to danas mogu izvod iz matičnih knjiga.

 Digitalizacija na delu

Govoreći o efektima digitalizacije rada uprave ministar je rekao da su rezultati već vidljivi. „Samo u prvih pet meseci ove godine  štampano je 30 odsto manje izvoda iz matičnih knjiga rođenih nego u istom periodu prošle godine. To je bolji rezultat i u odnosu na prošlu godinu kada je taj procent iznosio 24 odsto. Ovaj trend govori da ćemo do kraja godine imati  70 – 80 odsto manje papirnih izvoda“.

Ružić je najavio i novinu u smislu digitalizacije koja je  značajna za privrednike. “Od polovine oktobra kroz pilot projekat eInspektor Sanitarna, Tržišna, Inspekcija rada i Upravna inspekcija kreću sa radom u novom sistemu koji će objediniti sve informacije iz njihovih izveštaja, a plan je da sve ostale od maja sledeće godine počnu da rade na ovaj način. Biće to veliko olakšanje za privredu, koja je inače reformu inspekcija ocenila veoma pozitivno“, rekao je ministar.

20. jun 2018.

Gradska uprava Smederevo prednjači u korišćenju informacionog sistema eZUP

Predsednica Vlade Ana Brnabić sa timom u Smederevu

Predsednica Vlade RS Ana Brnabić danas je, u prisustvu ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića i direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihaila Jovanovića posetila Gradsku upravu Smederevo i gradonačelnicu tog grada Jasnu Avramović. Smederevo, među lokalnim samoupravama u Srbiji, prednjači u korišćenju elektronskog servisa eUprave i do sada je u ovom gradu obavljeno više od 20.000 pristupa podacima iz službenih evidencija raznih organa uključenih u sistemu eZUP.

 Predsednica Vlade Ana Brnabić sa timom u Smederevu

Nakon sastanka, delegacija se uputila u uslužni centar Gradske uprave Smederevo, koji je otvoren pre pola godine i znatno je pojednostavio procedure pružanja usluga građanima i privredi kroz korišćenje elektronskih servisa eUprave i time drastično skratio vreme čekanja na šalterima.

Delegacija je u centru prisustvovala demonstraciji rada informacionog sistema razmene podataka po službenoj dužnosti eZUP.

Informacioni sistem eZup predstavlja veliki iskorak u automatizovanju administrativnih postupaka i do sad su dostupni podaci iz 8 službenih evidencija, a te podatke 275 organa.

Do sada je elektronski razmenjeno više od 230.000 podataka po službenoj dužnosti i da su građani uštedeli više od 500.000 sati kao i da je država uštedela više od 20 miliona dinara na štampanju i izdavanju papira.

Moderna elektronska uprava je ključna za brži i efikasniji rad javne uprave. Ona smanjuje troškove, povećava transparentnost rada države i smanjuje mogućnost korupcije a građanima i privredi olakšava poslove prema državi.

18. jun 2018.

Delegacija Koreje sa Mihailom Jovanovićem o unapređenju IT kapaciteta

Danas je u prostorijama Kancelarije za IT i eUpravu održan bilateralni sastanak između predstavnika Republike Koreje i Kancelarije. Delegaciju su predvodili Ambasador Republike Koreje Nj.E. Deđong Ju i predstavnik Narodne skupštine Republike Koreje za javnu upravu i bezbednost Bunjon Kim, koji su sa direktorom doc. dr Mihailom Jovanovićem, razgovarali o razvoju IT sektora i elektronske uprave u Srbiji, kao i saradnji dve zemlje u ovom segmentu.

 Delegacija Koreje sa Mihailom Jovanovićem o unapređenju IT kapaciteta

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu doc. dr Mihailo Jovanović poželeo je korejskoj delegaciji srdačnu dobrodošlicu i objasnio da je digitalizacija jedan od prioriteta Vlade, ideja koju promoviše premijerka Ana Brnabić, kao i da je formiranje Kancelarije u julu prošle godine samo jedan od rezultata strateškom pristupu digitalizaciji u Srbiji

„Mnoga ministarstva su u veoma kratkom periodu pristupila izmenama i dopunama zakona kako bi unapredili proces digitalizacije u svojim sektorima. Efikasan i timski rad Vlade Republike Srbije je doveo do toga da se u kratkom periodu donesu zakoni o ePoslovanju i eUpravi, ali i izmene i dopune mnogih drugih značajnih zakona u segmentu digitalizacije“, izjavio je Jovanović.

 Delegacija Koreje sa Mihailom Jovanovićem o unapređenju IT kapaciteta

On je dodao da je značajne rezultate Vlada Republike Srbije postigla u segmentu reforme sistema prosvete gde je informatika postala obavezan predmet u osnovnoj školi, da je upisano 20% više studenata na IT smerovima prošle godine i da su završena dva programa prekvalifikacija gde je ukupno 900 kandidata završilo obuku, kao i da je u toku priprema za treći krug prekvalifikacija i da će od ove godine biti formirana i specijalizovana IT odeljenja u koja će biti upisano 5 puta više đaka nego prošle godine.

Očekujem saradnju dve države u dva, za nas veoma bitna segmenta elektronske uprave - jedno je razvoj Disaster Recovery Državnog data Centra u Kragujevcu i infrastrukture Državnog Cloud sistema, a drugi je uspostavljanje sistema za elektronsko čuvanje i arhiviranje dokumenata, rekao je Jovanović.

Republika Koreja odaje priznanje Vladi Republike Srbije koju prevodi premijerka Ana Brnabić na značajnim rezultatima koje je u kratkom periodu napravila na polju digitalizacije, transformacije javne uprave i reforme prosvete.

Predstavnik Korejskog parlamenta Bunjon Kim istakao je da je Srbija u kratkom periodu napravila neverovatne rezultate u segmentu IKT-a i da to što sektor raste 20% godišnje i što se izvoz prošle godine približio 1 milijardi evra samo govori da su potezi Vlade Srbije bili opravdani.

11. јun 2018.

Dоc. dr Мihаilо Јоvаnоvić u оkviru Оkruglоg stоlа u оrgаnizаciјi NАLЕD-а

Znаčај еlеktrоnskоg pоslоvаnjа zа rаzvој еlеktrоnskе uprаvе

Dаnаs, u Pаlаti Srbiја, dirеktоr Kаncеlаriје zа infоrmаciоnе sistеmе i еlеktrоnsku Uprаvu Dоc. dr Мihаilо Јоvаnоvić učеstvоvао је u оkviru оkruglоg stоlа u оrgаnizаciјi NАLЕD-а gоvоrеći nа tеmu prојеktа „Kа аdministrаciјi bеz suvišnih pаpirа“. Pоrеd Јоvаnоvićа, učеšćе su uzеli i brојni mеđunаrоdni еkspеrti, prеdstаvnici držаvnоg i privаtnоg sеktоrа. Оvоm prilikоm nаvеdеni su klјučni kоrаci zа prоcеs unаprеđеnjа i primеnе rеgulаtivе u оblаsti еlеktrоnskоg pоslоvаnjа.

 Znаčај еlеktrоnskоg pоslоvаnjа zа rаzvој еlеktrоnskе uprаvе

Nа diskusiјi о uticајu rаzvоја е-pоslоvаnjа nа јаvnu uprаvu, grаđаnе i privrеdu kао i nоvој rеgulаtivi u Srbiјi, Мihаilо Јоvаnоvić је istаkао: „ Dоnоšеnjеm Zаkоnа о еPоslоvаnju i Zаkоnа о еUprаvi, držаvа је оtklоnilа svе prеprеkе zа brži rаzvој еUprаvе i u pоtpunоsti оbеzbеdilа zаkоnsku rеgulаtivu zа pоtpunu digitаlnu trаnsfоrmаciјu držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе. Kаncеlаriја аktivnо prаti prоcеs uvоđеnjа kvаlifikоvаnоg еlеktrоnskоg pоtpisа u klаudu, uzеvši u оbzir i pоuzdаnо еlеktrоnskо čuvаnjе dоkumеnаtа i šеmе еlеktrоnskе idеntifikаciје.“

Јоvаnоvić је tаkоđе nаvео dа је u tоku prојеkаt implеmеntаciје еlеktrоnskе idеntifikаciје kоrisnikа еlеktrоnskе uprаvе, kао јеdаn оd priоritеtnih prојеkаtа Kаncеlаriје, kојi ćе grаđаnimа i privrеdi оmоgućiti vеоmа јеdnоstаvnо kоrišćеnjе uslugа еlеktrоnskе uprаvе nа intеrnеtu bеz pоtrеbе kоrišćеnjа kvаlifikоvаnih еlеktrоnskih sеrtifikаtа nа smаrt kаrticаmа, vеć kоrišćеnjеm dvоfаktоrskе аutеntikаciје.

 Znаčај еlеktrоnskоg pоslоvаnjа zа rаzvој еlеktrоnskе uprаvе

Nаpоmеnuо је i znаčај Sеrvisnе mаgistrаlе оrgаnа : „Sеrvisnа mаgistrаlа držаvnih оrgаnа је uspоstаvlјеnа, zајеdnо sа 8 instituciја i njihоvih 20 bаzа pоdаtаkа, kојi prеdstаvlјајu kičmu infоrmаciоnih sistеmа „ еZup'' i „Bеbо dоbrо dоšlа nа svеt'' – dоdао је Мihаilо Јоvаnоvić.

Таkоđе, strаtеški fоkus Kаncеlаriје је izrаdа nоvоg Pоrtаlа еUprаvа kојi ćе оmоgućiti kаkо fizičkim, tаkо i prаvnim licimа pоtpunо kоrišćеnjе еlеktrоnskih uslugа.

Prојеkаt „Kа аdministrаciјi bеz suvišnih pаpirа“ sprоvоdе NАLЕD, CЕP i PwC u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm trgоvinе, turizmа i tеlеkоmunikаciја i Мinistаrstvоm kulturе i infоrmisаnjа, uz finаnsiјsku pоdršku Fоndа zа dоbru uprаvu Vlаdе Vеlikе Britаniје. Pоdrškа idе u prаvcu cilја pružаnjа izrаdе pоdzаkоnskih аkаtа Zаkоnа о е-dоkumеntu, е-idеntifikаciјi i uslugаmа оd pоvеrеnjа u е-pоslоvаnju.

6. jun 2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav. 2, čl. 20. i čl. 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09), Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu oglašava


JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu


I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina br. 11, Beograd

II Radna mesta koja se popunjavaju:


1. Projektant informacionih sistema i programa, u zvanju savetnik, Odsek za planiranje i analizu, Odeljenje za portale i servise, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Analizira poslovni sistem korisnika i učestvuje u definisanju projektnog zadatka za razvoj, održavanje i redovan rad portala i servisa; priprema projektnu specifikaciju za razvoj portala i sevisa; analizira rešenja za unapređenje postojećih portala i servisa; izrađuje projektnu dokumentaciju; priprema izveštaje, informacije i prezentacije u vezi sa projektima na kojima je angažovan; prati i učestvuje u realizaciji projekata; prati i primenjuje standarde u oblasti razvoja portala i servisa; i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničkog ili računarskog inženjerstva ili naučnih oblasti matematičkih ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; položen državni stručni ispit; znanje o razvoju veb aplikacija i veb servisa; znanje servisno orijentisane arhitekture; poznavanje alata za testiranje sistema.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje metodologija razvoja softvera, znanje servisno orijentisane arhitekture – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno


2. Radno mesto programer, u zvanju mlađi savetnik, u Odseku za projektovanje i implementaciju, Odeljenje za portale i servise, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave,-1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta: Projektuje modele podataka, modele procesa i korisničkog interfejsa portala; pruža stručnu poršku u projektovanju logičke strukture izveštaja, aplikacija i internet portala, sajtova i prezentacija, kao i algoritama za realizaciju postavljenih zahteva; izrađuje interfejs i razvija programske aplikacija u izabranom okruženju; izrađuje aplikativne programe; dizajnira i programira internet portale, sajtove, prezentacije u izabranom programskom okruženju i vrši integracije sa bazom podataka; testira programske celine po procesima; obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje veb tehnologija.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje veb tehnologija - praktičnim radom na računaru, poznavanje smernica za izradu veb prezentacija – usmeno, veštine komunikacije - usmeno,


3. Projektant informacionih sistema i programa, u zvanju savetnik, Odsek za planiranje i analizu, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Analizira poslovni sistem korisnika i definiše projektni zadatak za razvoj, održavanje i redovan rad informacionih sistema i registara; priprema programske zahteve (projektnu specifikaciju); analizira i pronalazi mogućnosti za unapređenje postojećih informacionih sistema i registara; izrađuje projektnu dokumentaciju; priprema izveštaje, informacije i prezentacije u vezi sa projektima na kojima je angažovan; prati i učestvuje u realizaciji projekata; prati i primenjuje standarde u oblasti razvoja portala i servisa; i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje metodologija analize sistemskog softvera; poznavanje servisno orijentisane arhitekture; poznavanje Database Programming - SQL.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje metodologija razvoja softvera, znanje servisno orijentisane arhitekture – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.


4. Sistem analitičar, u zvanju savetnik, Odsek za planiranje i analizu, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, – 1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta: Analizira zahteve korisnika u cilju povećanja efikasnosti rada; prati promene zakonskih propisa i podzakonskih akata od uticaja na eksploataciju i razvoj informacionog sistema i registara; definiše preduslove za realizaciju novih aplikativnih rešenja; izrađuje specifikacije za izradu programa; vrši proveru realizovanih aplikacija u odnosu na postavljene zahteve; proverava ulazno-izlazne podatke; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje metodologija analize sistemskog softvera; poznavanje servisno orijentisane arhitekture; poznavanje Database Programming - SQL

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje metodologija analize sistemskog softvera; poznavanje servisno orijentisane arhitekture; znanje Database Programming – SQL – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.


5. Sistem inženjer informacionih sistema i tehnologija, u zvanju savetnik, Odsek za planiranje i analizu, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Sprovodi analizu projektnog zadatka i vrši izbor procedure njegovog rešavanja; pruža stručnu podršku u projektovanju, implementaciji i održavanju integrisanog informacionog sistema zasnovanog na smart karticama – opreme i smart kartica, sistemskog softvera, baza podataka korisnika kartica, korisničkih aplikacija na karticama i u sistemu; prati realizaciju poslova implementacije i održavanja integrisanog sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informacionih sistema i registara, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka; vrši poslove administratora i operatora na sistemu za elektronsko izdavanje vremenskog žiga; izrađuje projektnu dokumentaciju i prati realizaciju projekata; obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; položen državni stručni ispit; poznavanje metodologija analize sistemskog softvera; poznavanje Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.


6. Programer, u zvanju mlađi savetnik, Odsek za projektovanje i implementaciju, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Učestvuje u analizi korisničkih zahteva; učestvuje u sprovođenju analize projektnog zadatka i izboru procedure njegovog rešavanja; pruža stručnu poršku u projektovanju modela podataka, modela procesa i korisničkog interfejsa; pruža stručnu poršku u projektovanju logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja, kao i algoritama za realizaciju postavljenih zahteva; administrira baze podataka; izrađuje interfejs i razvija programske aplikacija u izabranom okruženju za upravljanje bazama podataka; dizajnira i programira u izabranom okruženju i vrši integraciju internet portala, sajtova, prezentacija sa bazom podataka; obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; znanje tehnologija (Microsoft SQL ili MySQL); znanje programskih jezika (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery).

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje tehnologija (Microsoft SQL ili MySQL), znanje nekog od programskih jezika (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery) – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.


7. Sistem administrator baze podataka, u zvanju saradnik, Odsek za projektovanje i implementaciju, Odeljenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Održava baze podataka – kontrola integriteta, indeksiranje i izrada kopija u izabranom okruženju za upravljanje bazama podataka; planira i izrađuje backup/restore i disaster recovery procedura; unapređuje performanse produkcionog sistema i rešava tekućih problema u radu sa bazama podataka; povezuje i vrši migraciju podataka ka drugim sistemima za upravljanje bazama podataka i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit; znanje MySQL database ili SQL Server; znanje odgovrajućih programskih jezika.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje MySQL database ili SQL Server, poznavanje nekog od programskih jezika (ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery) – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.


8. IT revizor, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za obezbeđivanje kvaliteta, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Kontroliše primenu donetih IT bezbednosnih procedura; kontroliše i analizira primenu industrijskih standarda u IT; kontroliše primenu standarda donetih os strane relevatnih institucija; definiše i primenjuje neophodne postupke kako bi se otklonili eventualni nedostaci IT okruženja; razvija postojeće IS kroz analizu i pronalaženje mogućnosti za unapređenje; testira programske celine po procesima, vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje alata za testiranje softvera.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi, Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Poznavanje IT bezbednosnih procedura. Poznavanje alata za testiranje softvera – usmeno; veštine komunikacije – usmeno.


9. Inženjer za bezbednost mrežne infrastrukture, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za razvoj i održavanje mreže, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Pruža stručnu pomoć u planiranju i projektovanju razvoja mrežne infrastrukture organa; predlaže uvođenje savremenih metoda zaštite mrežne infrastrukture jedinstvene informaciono-komunikacione mreže državnih organa; koordinira i učestvuje u instalaciji i konfiguraciji komunikacionih uređaja; prati razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju unapređenja tehnologije rada mreže organa; određuje nivoe zaštite računarske i internet mreže; uvodi i razvija sigurnosne mehanizme kojima se štiti mrežna infrastruktura jedinstvene informaciono-komunikacione mreže organa i mehanizme logovanja svih ključnih događaja na mrežnim uređajima kojima se Sektoru za informacionu bezbednost omogućava detekcija sigurnosnih upada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika, znanje mrežnih protokola, elemenata mrežne infrastrukture, sigurnosne opreme; poznavanje operativnih sistema i sigurnosnih problema i kriptografskih tehnologija.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje mrežnih protokola, ruting protokola, mrežne komunikacione i sigurnosne opreme, mrežnih servisa; znanje engleskog jezika; znanje sigurnosnih problema i kriptografskih tehnologija - pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno, veštine komunikacije – usmeno.


10. Inženjer za računarske mreže, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za razvoj i održavanje mreže, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, – 2 izvršioca.

Opis poslova radnog mesta: Priprema metodologiju za implementaciju mrežnih rešenja (switching, routing, internet rutiranje, NextGeneration Networks, broadband internet pristup, kontrola mrežnog saobraćaja); pruža stručnu podršku korisnicima informacionih sistema; definiše korisnička rešenja vezana za računarske mreže i izrađuje predloge tehničke specifikacije i pisanu dokumentaciju za projekte i korisnička rešenja; analizira parametre mrežnih rešenja u zavisnosti od opterećenja i aplikativnih zahteva; prati potrebe korisnika i zahteve sistema, na osnovu kojih predlaže izmenu ili nadgradnju mrežnih servisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti organizacione nauke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje mrežnih protokola, ruting protokola, instalacija mrežne komunikacione opreme, konfiguracije i održavanja mrežnih aplikacija i servisa i operativnih sistema; poznavanje zaštite računarskih mreža i informacionih sistema.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje mrežnih protokola, ruting protokola, mrežne komunikacione i sigurnosne opreme, mrežnih servisa; instalacije, konfiguracije i održavanja mrežne komunikacione opreme (switches, routers) -  pismeno i usmeno poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno,veštine komunikacije – usmeno.


11. Radno mesto Sistem administrator informacionih sistema i tehnologija, u zvanju saradnik, Odsek za razvoj i održavanje mreže, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Postavlja i održava integrisani sistema računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza; postavlja i održava integrisani sistem sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; postavlja i održava integrisani sistem zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka; učestvuje u izradi projektne dokumentacije; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, korisničkih aplikacija, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta, sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa i izrada rezervnih kopija podataka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit; znanje mrežnih protokola, IPv4 adresiranja; poznavanje mrežnih aplikacija i servisa; poznavanje domenske infratstrukture; poznavanje sistema endpoint zaštite.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:znanje mrežnih protokola; IP adresiranja; poznavanje mrežnih aplikacija i servisa; poznavanje domenske infrastrukture; poznavanje sistema endpoint zaštite ( antivirus, antispam , antymalware...); poznavanje Windows operativnih sistema; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno,veštine komunikacije – usmeno.


12. Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija, u zvanju referent, Odsek za razvoj i održavanje mreže, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Održava baze podataka – kontrola integriteta, indeksiranje i izrada kopija u izabranom okruženju; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu informacionog, sistemskog softvera, baza podataka, korisničkih aplikacija i u sistemu; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroka poremećaja u radu sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa i izrada rezervnih kopija podataka; vodi operativnu dokumentaciju i evidenciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje informatičkog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; znanje mrežnih protokola, IPv4 adresiranja; poznavanje mrežnih aplikacija i servisa; poznavanje domenske infratstrukture; poznavanje sistema endpoint zaštite; poznavanje operativnih sistema.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje mrežnih protokola; IP adresiranja; poznavanje mrežnih aplikacija i servisa; poznavanje domenske infrastrukture; znanje Windows operativnih sistema; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno,veštine komunikacije – usmeno.


13. Radno mesto Projektant informatičke infrastrukture Linux i VMware platforma, u zvanju viši savetnik, Odsek za razvoj i održavanje mrežnih sistema, Odeljenje za računarske komunikacije, upravljanje mrežama i internet tehnologije, - 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Projektuje modele informaciono komunikacionih servisa: elektronske pošte, internet domena (DNS), kolaboracionih servisa, internet prezentacija i drugih infrastrukturnih servisa; definiše potrebnu informatičku infrastrukturu za rad servisa: softverske platforme, računarske opreme, mrežne infrastrukture; nadgleda i upravlja integracijom delova infrastrukture; projektuje modele zaštite i kontrole pristupa, dodele i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija i arhiviranja podataka; koordinira i učestvuje u izradi konkursne specifikacije i prati realizaciju ugovora vezanih za projektovanje, implemetaciju i održavanje informaciono komunikacionih servisa; određuje i implementira najbolju praksu za zaštitu i načine ispravnog korišćenja instaliranih servera zasnovanih na Linux okruženjima kojim se minimizira broj sigurnosnih incidenati uklanjanja sigurnosne ranjivosti; uspostavlja mehanizme logovanja svih ključnih događaja na serverima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo, ili naučne oblasti organizacione nauke odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina; položen državni stručni ispit; znanje rada na Linux i VMware platformama; znanje administarcije mrežnih servisa; znanje skript jezika; poznavanje sigurnosnih alata i mrežnih protokola.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje rada na Linux i VMware platformama; znanje administarcije mrežnih servisa; znanje skript jezika; poznavanje sigurnosnih alata i mrežnih protokola – pismeno i usmeno; poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno,veštine komunikacije – usmeno.


14. Radno mesto Projektant informatičke infrastrukture u Data centrima, u zvanju savetnik, Grupa za Data centre i Government Cloud, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Analizira poslovni sistem korisnika i definiše projektni zadatak za razvoj, održavanje i redovan rad IKT infrastrukture u Data centru; priprema programske zahteve (projektnu specifikaciju); izrađuje projektnu dokumentaciju; prati i učestvuje u realizaciji projekata; prati i primenjuje standarde u oblasti razvoja portala i servisa; projektuje modele zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modele izrada rezervnih kopija podataka; sprovodi testiranje infrastrukturnih celina po procesima; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti organizacionih nauka ili stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; položen državni stručni ispit; poznavanje Data centar tehnologija i najbolje prakse; poznavanje sistema za nadzor data centra (DCIM); poznavanje standarda bezbednosti u okviru data centra (fizička, infrastrukturna i organizaciona bezbednost); poznavanje platformi za virtualizaciju (hardver i softver).

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:  Poznavanje tehnologija koje se koriste u Data centru. Poznavanje principa Bezbednosti u Data centru – fizička, infrastrukturna i organizaciona. Poznavanje hardverskih tehnologija i virtualizacionih platformi. Prepoznavanje osnovnih komponenti servera – praktično. Prepoznavanje hardverskih komponenti u Data centru – praktično, proverom na računaru; veštine komunikacije – usmeno.


15. Radno mesto Analitičar IKT standarda , u zvanju savetnik, Grupa za planiranje i analizu, Odeljenje za standardizaciju, sertifikaciju i smernice razvoja, Sektor za standardizaciju, sertifikaciju i smernice razvoja, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Prikuplja, i analizira zahteve korisnika u cilju primene propisanih standarda; prati promene regulative, zakonskih propisa i podzakonskih akata od uticaja na primenu standarda u eksploataciji i razvoju informacionog sistema; definiše preduslove za realizaciju novih aplikativnih rešenja u skladu sa propisanim standardima interoperabilnosti; učestvuje u definisanju specifikacija za izradu informacionih sistema; vrši proveru realizovanih aplikacija u odnosu na postavljene standarde interoperabilnosti; izrađuje izvešataje o izmenama i usklađenosti sa propisanim standardima; vrši tehničku podršku i organizuje skupove za podizanje nivoa kapaciteta za primenu propisanih standarda interoperabilnosti, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za IT i elektronsku upravu – usmeno; znanje engleskog jezika – pismeno: veštine komunikacije – usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičan rad na računaru.


16. Radno mesto Projektant informacionog sistema i programa, u zvanju savetnik, Grupa za planiranje i analizu, Odeljenje za standardizaciju, sertifikaciju i smernice razvoja, Sektor za standardizaciju, sertifikaciju i smernice razvoja, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Analizira poslovni sistem korisnika i definiše projektni zadatak za primenu standarda i smernica razvoja; priprema programske zahteve (projektnu specifikaciju); analizira i pronalazi mogućnosti za unapređenje postojećih servisa u skladu sa IKT standardima; prati i primenjuje standarde u oblasti razvoja portala i servisa; vrši redizajn poslovnih procesa u skladu sa IKT standardima; projektuje standardizovan model procesa i korisničkog interfejsa IS; projektuje logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja, aplikacija i internet portala, sajtova i prezentacija; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje tri godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:  poznavanje Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za IT i elektronsku upravu – usmeno; znanje engleskog jezika – pismeno: veštine komunikacije – usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičan rad na računaru. 


17. Radno mesto IT revizor, u zvanju samostalni savetnik, Sektor za informacionu bezbednost, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Kontroliše primenu donetih IT bezbednosnih procedura; kontroliše primenu industrijskih standarda u IT; kontroliše primenu standarda donetih os strane relevatnih institucija; definiše i preduzima neophodne postupke kako bi se otklonili eventualni nedostaci IT okruženja; testira programske celine po procesima; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti organizacione nauke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika; znanje mrežnih protokola, poznavanje elemenata mrežne infrastrukture, poznavanje sigurnosne opreme, poznavanje mrežnih aplikacija i servisa, poznavanje operativnih sistema, poznavanje sigurnosnih problema, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje mrežnih protokola, mrežne infrastrukture, sigurnosne opreme, mrežnih aplikacija i servisa; operativnih sistema; sigurnosnih problema, kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja - pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno,veštine komunikacije – usmeno


18. Radno mesto IT forenzičar, u zvanju samostalni savetnik, Sektor za informacionu bezbednost, – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Vrši forenzičku analizu u informacionom sistemu; vrši oporavak povraćaj podataka kao što su dokumenti, fotografije i e-mail sa kompjuterskih hard diskova i drugih uređaja za skladištenje podataka, kao što su ZIP i fleš diskovi, koji su izbrisani, oštećenih ili na drugi način manipulisani; sprovodi ispitivanje računara pod sumnjom da su korišćeni za vršenje krivičnih dela počinjenih na internetu ("sajber kriminal") i ispitivanju računara koji su možda bili uključeni u drugim vrstama kriminala kako bi pronašli dokaze o nezakonitim aktivnostima; vrši zaštitu računara od infiltracije, određuje kako je računar napadnut ili probijeni zaštitni mehanizmi, vrši rekonstrukciju ili povraćaj izgubljenih datoteka; primenjuje IT forenzičke alate i istražne metode za pronalaženje određenih elektronskih podataka, uključujući upotrebu internet istorije, obradu teksta, slike i druge datoteke; pretražuje dosijea i podataka koji su skriveni, izbrisani ili izgubljeni; analizira podatke i procenjuje njihov značaj za slučaj pod istragom; prenosi dokaze u formatu koji se može koristiti za pravne svrhe tj. krivična suđenja, i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti organizacione nauke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje sigurnosnih problema, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje forenzičkih alata (EnCase, FTK, X-Ways Forensics, Cellebrite UFED, SANS Investigative Forensics Toolkit – SIFT).

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje sigurnosnih problema, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja; poznavanje forenzičkih alata- pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o elektronskoj upravi i Uredbe o Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno; znanje engleskog jezika ; veštine komunikacije – usmeno.


ZAJEDNIČKO ZA RADNA MESTA:

III Mesto rada: Beograd, ul. Katićeva 14-16

IV Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16, sa naznakom „Za javni konkurs”.

V Lica koje je zadužena za davanje obaveštenja: Ružica Nelki, kontakt telefon: 011/3340-737.

VI Uslovi za rad na radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja ovog oglasa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

 • potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
 • izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;
 • original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
 • original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
 • original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom stručnom ispaitu.

Odredbom člana 9.i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Izjavu o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta je moguće preuzeti na web stranici Službe za upravljanje kadrovima, na adresi http://www.suk.gov.rs/ u delu „Dokumenti-Obrasci“.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta i čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku i provera znanja rada na računaru obaviće se počev od 23. jula 2018. godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Katićeva 14-16.

O svemu prethodno navedenom kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonom ili e-mail-om ili telegramom na brojeve ili adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Napomena: Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, web stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“ i na sajtu Infostud.

*Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

05. jun 2018.

Mihailo Jovanović na „Fokus“ konferenciji

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu doc. dr Mihailo Jovanović učestvovao je danas na međunarodnoj konferenciji „Fokus“. Na skupu sa ciljem okupljanja i povezivanja pojedinaca iz javnog sektora, gde je bilo reči o strategijama i komunikacijskim procesima, Jovanović je izlagao na temu „Smernice digitalne strategije Vlade Republike Srbije“.

 Mihailo Jovanović na „Fokus“ konferenciji

„Vlada Republike Srbije pokrenula je niz projekata u domenu digitalizacije u svrhu unapređenje obrazovanja, javne uprave i ostalih sfera društva. Poreknuti su značajni infrastrukturni projekti i unapređena pravna regulativa u svrhu razvoja IKT industrije, povećan broj IT stručnjaka na tržištu i digitalizacije tradicionalnih grana industrije. Među najznačajnijim rezultatima Vlade u 2017. i 2018. godini za unapređenje IKT sektora, izdvajaju se povećanje upisnih kvota na IT smerovima na tehničkim fakultetima za više od 20 odsto, uvođenje informatike i rečunarstva kao obaveznog predmeta od petog razreda osnovne škole, sprovođenje dva kruga prekvalifikacija za ukupno 900 IT junior stručnjaka i upis 1300 đaka u specijalizovana IT odeljenja u srednjim školama”- izjavio je Jovanović.

Jovanović je naveo da je Srbija donošenjem Zakona o elektronskom poslovanju i Zakona o elektronskoj upravi otklonila sve prepreke za brži razvoj eUprave i u potpunosti obezbedila zakonsku regulativu za potpunu digitalnu transformaciju državne uprave i lokalne samouprave. Treći zakon čije se usvojenje očekuje, gde je završena javna rasprava, je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. U toku je projekat implementacije elektronske identifikacije korisnika elektronske uprave, kao jedan od prioritetnih projekata Kancelarije, koji će građanima i privredi omogućiti veoma jednostavno korišćenje usluga elektronske uprave na internetu bez potrebe korišćenja kvalifikovanih elektronskih sertifikata na smart karticama, već korišćenjem dvofaktorske autentikacije.

 Mihailo Jovanović na „Fokus“ konferenciji

U segmentu informacionih sistema eUprave, uspostavljena su dva veoma značajna projekta. Prvi je „Bebo, dobrodošla na svet“ koji omogućava upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta i zdravstvenog osiguranja elektronskim putem, kao i podnošenje zahteva za roditeljskim dodatkom – bez odlaska na šaltere različitih državnih institucija. Drugi je informacioni sistem eZUP koji predstavlja sofisticiran informacioni sistem za elektronsku razmenu podataka svih organa javne uprave, koji predstavlja veliki korak u automatizovanju administrativnih postupaka i značajan iskorak ka uvođenju moderne elektronske uprave u Srbiji. Na ovaj način država se okreće ka građanima kroz brži i efikasniji rad organa uprave, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou, obezbeđujući da građani više ne budu kuriri koji nose svoja dokumenta od šaltera do šaltera, već da država bude servis građana.

„Proces digitalizacije će nesumnjivo poboljšati standard i kvalitet života građana. Povećaće efikasnost države, smanjiti troškove i stvoriti novu vrednost u skoro svim oblastima života i rada. Proces digitalizacije je najvažniji katalizator za inovacije, konkurentnost i rast“ – rekao je u završnoj reči direktor Mihailo Jovanović.

Pogledajte starije aktuelnosti

 Vrh strane
 Portal eUprava Portal otvorenih podataka Prekvalifikacije za IT Informator o radu Smernice v.5.0 Lista standarda interoperabilnosti v.2.1 Internet domeni organa državne uprave Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi Zahtev za informacijama od javnog značaja eDijaspora