МЕНИ

Насловна » Документи » Листа стандарда интероперабилности

Листа стандарда интероперабилности

  • Листа стандарда интероперабилности в.2.1

Опште информације

Прва верзија препорука за примену стандарда у јавном сектору/јавној администрацији у Републици Србији у области техничке интероперабилности, документ под називом „Листа стандарда интероперабилности в.1.0, објављен је 08. септембра 2014. године и садржаo је списак препоручених стандарда са њиховом комплетном референцом.

У складу са новим технолошким захтевима, иновацијама и потребама корисника, урађена је друга верзија документа, под називом „Листа стандарда интероперабилности в.2.1 - Техничка интероперабилност, која обухвата ажурирање предходне верзије, усаглашена је са новим националним законским прописима узимајући у обзир и најновије препоруке Европске уније и прилагођена је технолошким новинама.

Концепт Интероперабилности

Пружање бољих јавних услуга, које су прилагођене потребама грађана и привредних субјеката, захтева несметан проток информација на нивоу читавог јавног сектора/јавне администрације, а то се постиже кроз интероперабилност, која представља способност система информационих и комуникационих технологија (ИКТ) и пословних процеса које подржавају, да размењују податке и омогуће заједничко коришћење информација и знања.

Техничка интероперабилност

Техничка интероперабилност се односи на сва техничка питања (технологију, стандарде и смернице) којима се гарантује да ће техничке компоненте информационо комуникационих система органа који међусобно послују бити у стању да сарађују. Циљ јесте координација и усклађивање пословних процеса и информационих архитектура које премошћавају унутрашње и међусобне организационе границе. Техничка интероперабилност обухвата инфраструктуру која повезују системe и услуге. Она укључује питања као што су спецификације интерфејса, интерконекције, услуге интеграције података, презентације и размену, сигурне комуникационе протоколе и сл.

Категоризација стандарда

У оквиру техничке интероперабилности направљена је категоризација техничких стандарда за подршку предложене архитектуре у доменима моделирања процеса, података, архитектуре апликација, клијената, презентација, комуникације, повезивањa са позадинском базом и безбедношћу. Teхнички стaндaрди су организовани у нeкoликo oблaсти, сходно моделу на следећој слици, уз напомену да поједини стaндaрди мoгу припaдaти jeднoj или вишe oблaсти.

 Шематски приказ категоризације стандарда по областима

Корисни линкови

 Врх стране
 Портал еУправа  Портал отворених података  Преквалификације за ИТ  Информатор о раду  Смернице в.5.0  Листа стандарда интероперабилности в.2.1  Интернет домени органа државне управе  Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи  Захтев за информацијама од јавног значаја  eДијаспора